Οι υπηρεσίες που παρέχουμε

Το εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας καλύπτει τα ακόλουθα πεδία:

 • Web sites

Δημιουργική σχεδίαση
Ανάλυση δομής
Διαδικασές λειτουργίας
Ανάπτυξη (development)
Hosting - λειτουργία 
Διααχείριση περιεχομένου
Analytics reporting
HTML5

 • Καταχώρηση ονομάτων χώρου .gr
  Η hex είναι επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου .gr με αριθμό μητρώουυ 91352.
  Τα τέλη καταχώρης ονόματος χώρου με κατάληξη .gr είναι 30ευρώ, για 2 έτη.
  (Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)
  Κανονισμός διαχείρησης και όροι εκχώρησης ονομάτων


   
 • Online advertisising and marketing

Search engine optimization
Search engine marketing campaigns & reporting
Banner campaigns & reporting
Social media marketing και reporting
Σχεδίαση και υλοποίηση email marketing campaigns

 • Ανάλυση και ανάπτυξη online υπηρεσιών εσωτερικής οργάνωσης εταιρειών

Επικοινωνία τμημάτων
Τυποποίηση online διαδικασιών
Databases

 • Σύνδεση on και off line ενεργειών

Location based applicatios
QR codes
Mobile apps (Android)
RFiD tagging

 • RFiD applications με ειδίκευση σε συστήματα ψηφιακής καταγραφής και χρονομέτρησης αθλητικών εκδηλώσεων (Chip timing)

​Εγγραφές συμμετεχόντων
Αντιστοίχιση με chips
Χρονομέτρηση αγώνων
Online παρουσίαση αποτελεσμάτων με αυτόματο update
Έκδοση αποτελεσμάτων
Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών συμμετοχής

  

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου

Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων .GR υπάρχει στην διεύθυνση http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα ονόματα χώρου .GR και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

Η Ηex Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφληση της παραγγελίας του πελάτη , το domain που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά της, η Εταιρία ολοκληρώνει την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του Πελάτη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain.